Keskimääräisesti ihkun hankkeet saivat arvosanaksi 3,7.

Rakennusosakirjaston käyttäjäkysely toi tietoa erityisesti kaupunkiympäristön rakennusosiin

Ihku-laskentapalvelu on ollut käytössä keväästä 2021 alkaen. Tämän vuoden touko-kesäkuussa toteutimme ensimmäisen käyttäjäkyselyn rakennusosakirjastoon liittyen. Kyselyssä käyttäjät saivat antaa palautetta Ihku-laskentapalvelun sisältämistä rakennusosista.

Kyselyllä kartoitettiin sitä, millaisissa hankkeissa Ihkua käytetään. Lisäksi kartoitimme käyttäjien tyytyväisyyttä Ihkun sisältämiin rakennusosiin hanketyypeittäin. Kyselyn tavoitteena oli havaita puutteita rakennusosissa tai löytää muita kehityskohteita.

Kyselyyn vastanneet olivat käyttäneet Ihkua eniten puisto- ja viheraluehankkeissa (86 % vastaajista), katuhankkeissa (79 % vastaajista) sekä jalankulku- ja pyöräväylähankkeissa (71 % vastaajista). 

Kyselyssä vastaajat arvioivat, miten hyvin Ihku-laskentapalvelun rakennusosat vastaavat kustannusarvion tekemisen tarpeisiin ja arvosanaksi annettiin keskimäärin 3,7 / 5. Tyytyväisiä oltiin erityisesti rakennusosakirjaston toimivuuteen urheilupuisto/kenttä-, silta- ja vesirakentamisen hankkeissa. Eniten kaivattiin raitioteiden rakennusosia, joita Ihku-laskentapalveluun onkin kyselyn jälkeen lisätty viimeisimmässä rakennusosakirjastopäivityksessä heinäkuun alussa.

Kyselyssä saatiin onnistuneesti yksityiskohtaista tietoa kehitystä vaativista rakennusosista. Käyttäjien antama vapaa palaute antoi tarkkaa tietoa, mihin rakennusosakirjastossa ja laskentapalvelussa tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Palaute on Ihkulle arvokasta lähtötietoa jatkokehitystä ajatellen.

Jatkossa kysely on tarkoitus toistaa puolen vuoden tai vuoden välein jatkuvana toimenpiteenä ja tapana mitata Ihku-laskentapalvelun rakennusosakirjastoa.

Keskimääräisesti ihkun hankkeet saivat arvosanaksi 3,7.
Jaa artikkeli: