Näkymä Helsingin kaduilta. Kuvassa metro, auto- ja bussiliikennettä.

Jaetut käsitykset kustannustiedosta tuottavat paikkaansa pitäviä hintoja ja luottamusta

Infrahankkeiden rakennusvaihe lienee yksi keskeisimmistä kaupunkilaisille näkyvistä kaupunkiympäristön kehittämistoimista. Hankeprosessi on kuitenkin usein pitkä ja monimuotoinen, ja esimerkiksi hankkeiden kustannusten hallinnassa kohdataan monenlaisia haasteita. Tulevaisuudessa Ihku-laskentapalvelu auttaa kehittämään kaupunkiorganisaation kustannustietojen hallintaa ja tuo sujuvuutta myös suunnitteluun. Kaiken tämän lopputuloksena syntyy jouhevia työmaita, joiden kustannukset ovat nykyistä paremmin tiedossa jo hankeprosessin alkupäässä.

Infran kehittäminen yhtenäisemmäksi kaupunkiympäristön toimialalla

Infran kehittäminen on Helsingin kokoisessa kaupungissa valtavan iso, pirstaleinen ja läpi organisaatioon levittäytyvä kokonaisuus. Uskon, että Ihku-laskentapalvelu antaa meille mahdollisuuden kehittää myös kaupunkiorganisaation hanke- ja kustannustenhallinnan prosesseja selkeämmiksi. Uusi palvelu tuo mukanaan kaivattua läpinäkyvyyttä tietoon, riippumatta siitä, kuka kustannustiedon on tuottanut. On hyvin merkittävää, ettei kustannustieto ole kenenkään toimijan omaa ja että sen laatu ja laskentaperusteet ovat arvioitavissa hankkeen kaikissa vaiheissa. Palvelun avulla voimme jakaa kustannustietoa eri osapuolten välillä nykyistä paremmin.

Olemme havainneet Helsingissä, ettei kustannustieto kulje aina riittävällä tasolla infrahankkeen mukana. Siksi emme aina pääse palaamaan toteutuneisiin kustannuksiin. Esimerkiksi toisinaan yleis- ja hankeosatason kustannuksia ei ole raportoitu riittävällä tasolla.

Lisäksi toivon, että Ihku edistäisi määrä- ja kustannuslaskennan kehittymistä alalla. Kaupungin hankkeissa toimijakenttä on iso ja pitäisi pystyä varmistamaan, että niin tilaajan kuin palveluntuottajankin puolella lähestytään määrä- ja kustannuslaskentaa samalla tavalla.

Poikkeuksellinen rakentamisympäristö vaikuttaa panoksiin katutöissä

Helsingin kantakantakaupunki on täysin poikkeuksellinen rakentamisympäristö Suomessa. Rakentamisen vaikeusaste tällaisessa ympäristössä on sellainen, että niin kustannuslaskentajärjestelmän kuin ylläpidonkin pitäisi pystyä sopeutumaan panoksiin vaikuttaviin asioihin. Katutöihin liittyykin usein merkittäviä lisä- ja muutostyötarpeita. Tämä johtuu siitä, että lähes aina kadun aukaisun jälkeen löydämme yllätyksiä, jotakin mitä ei ole suunniteltu tai tiedetty etukäteen. Nämä löydökset vaikuttavat olennaisesti lopulliseen työtehoon. Lisäksi lähes kaikki hankkeet Helsingissä ovat usean tilaajan hankkeita. Tällöin yhteisessä hankkeessa on aina mukana viidestä kuuteen muuta tilaajaa. Tämä tilaajien moninaisuus ja tarpeet tulee ottaa huomioon myös Ihku-laskentapalvelun kehittämisessä.

Ihku-laskentapalvelussa rakentamisympäristön (Esim. Helsinki vai Kauhajoki) voi määritellä. Tätä ominaisuutta tulee kuitenkin kehittää myös jatkossa esimerkiksi Helsingin olosuhteiden perusteella. Laskentajärjestelmää tulisikin nyt kehittää erityisesti pilottihankkeiden kautta, koska sen kautta saamme tiedon myös omaan hankeprosessiimme. Jos pääsemme puhumaan laajasti hankeosalaskennasta ja yleis- ja esisuunnitelmavaiheen laskennasta, selviävät todelliset kustannukset paremmin jo hankkeen alussa.

Kehitysvaiheen tarkentaminen tuo asukasystävällisyyttä katutöihin

Helsingissä, Caloniuksen-, Runebergin- ja Helsinginkatujen (Kasin Katutyöt –hanke) uudistuksessa uusitaan lähes koko katurakenne. Rakennamme raitiotielinjoja, pyöräkaistoja ja uudistamme alla menevän kunnallistekniikan. Hankkeessa on käynnissä Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen rakentamisen kehitys- ja valmisteluvaihe. Syksyn 2020 aikana tarkensimme urakoitsijan kanssa rakentamisen aikataulua ja kustannusarviota. Nykytilanteessa katutöiden kohdalla suunnittelun ja valmistumisvaiheen toteutustavat ja siten kustannukset saattavat joskus poiketa merkittävästi toisistaan. Suunnitteluvaiheen kustannusarviota tarkennetaan rakentamisen valmisteluvaiheessa, minkä lisäksi tähän yhdistetään urakoitsijan näkemykset.

Jatkossa, kun käytössämme on läpinäkyvä kustannuslaskentajärjestelmä voimme yhdessä HSY:n, Helenin, HKL:n ja muiden verkon omistajien kanssa hyödyntää järjestelmää rakentamisen valmisteluvaiheeseen ja kustannusarvion tarkentamiseen. Tällöin myös laskentatarkkuuden kehittäminen tulee olemaan eri tavalla mahdollista. Mitä tiiviimmäksi suunnittelu- ja yhteistoiminta tässä vaiheessa saadaan, sitä asukasystävällisempää ja sujuvammin etenevää työmaata saamme. Huolellisen ja paikkaansa pitävän suunnittelun avulla voimme minimoida haitallisen ajan ja hallita kustannuksia tehokkaasti.  Näin itse rakentamisaikana ei kohdata yllätyksiä ja hinnat ovat kaikkien tiedossa. Tällöin kustannustenhallintaan ei tarvitse käyttää aikaa tuotantovaiheessa eikä varsinkaan hankkeen valmistuttua.

Jyrki Paavilainen

Jyrki Paavilainen

Paavilainen toimii projektinjohtajana Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla, liikenne ja katusuunnittelu -palvelussa. Jäsenyys Ihku-allianssin AJR:n varajäsenä tuo ainutlaatuisen lisän Paavilaisen 25 vuoden uraan infra-alalla.

Jutun Kuvituskuva: Tapio Haaja / Unsplash

Jaa artikkeli: