Ihkun vuosi 2020 – toteutusvaihe kiihdyttää tahtia

Ihku-allianssissa tuleva vuosi vierähtää intensiivisen toteutusvaiheen parissa!

Järjestelmän kehitystyössä toteutusvaiheen painopisteitä ovat ohjelmiston hyvän käytettävyyden varmistaminen ja laskentalogiikan määrittely sekä testaus eri muodoissaan. Järjestelmän ytimessä on rakennusosakirjasto, jonka rakentamisessa panostamme kustannusdatan hankintaan ja panosrakenteiden määrittelyyn sekä hanketestaukseen, jolla varmistetaan kustannusarvioiden osuminen kohdalleen. Vuoden 2020 aikana valmistaudumme järjestelmän käyttöönottoon ja lanseeraukseen monin eri tavoin ja pyrimme viestimään aktiivisesti eri foorumeilla.

Näkyvimpinä tapahtumina ennen syyskautta ovat varmasti kustannuslaskentajärjestelmän A-, B- ja C -versioiden julkaisut, joiden myötä kehitystyö konkretisoituu testattavaksi ja käytettäväksi kokonaisuudeksi.

Ensi viikolla testataan A-versiota, jossa tärkeimpänä sisältönä on käyttöliittymäkehityksen lisäksi olosuhdemuuttujien huomiointi. A-versiossa on mukana myös merkittävästi laajennettu Rakennusosakirjasto, jolla voidaan jo aloittaa hanketestausta.  Lisää A -version ominaisuuksista ja toiminallisuuksista kerrotaan asiakastestausjakson jälkeen!

Jaa artikkeli: