Hankeosalaskennan toteutus etenee vauhdilla

Ihku-laskentapalveluun kehitettävää hankeosalaskentaa edistetään usealla rintamalla. Tällä hetkellä pääosia kehityksessä näyttelevät hankeosien mallinnustyö ja sovelluskehitys. 

Hankeosalaskennan toteutus on käynnistynyt hankeosien mallinnuksella. Hankeosien mallinnusta on viety eteenpäin mm. opinnäytetöiden avulla. Ihkussa on 6–8 henkilöä, jotka käyttävät pääosan työajastaan hankeosien mallintamiseen.

Suosittelemme katsomaan videon, jossa Jussi Pajula kertoo, miten hankeosien mallintamistyötä käytännössä tehdään.

Valmiit hankeosamallit siirtyvät määrittelytyöhön, jossa suunnitellaan, miten hankeosien mallinnustyön lopputulokset muunnetaan laskentasovelluksen käyttäjää palvelevaksi sovellukseksi käyttöliittymineen.

Määrittelytyön rinnalla sovelluskehitys on syksyn aikana aloittanut teknisten ratkaisumallien eli proof-of-conceptien (POC) tekemisen. Niiden tarkoituksena on todentaa jonkin osa-alueen ratkaisumallin toimivuutta ja vähentää siten toteutukseen liittyviä riskejä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Poceissa on testattu, miten hankeosamallin pohjalta pystytään toteuttamaan mm. laskentaan tarvittavat muuttujien ja kaavojen lukeminen sovellukseen, rakennusosien määrälaskentaa ja käyttöliittymän muodostaminen hankeosamallin pohjalta.

Pocien tuloksia esitellään tapaamisissa, kuten sovelluskehityksen viikottaisissa demoissa ja tulokset ohjaavat kehitystyötä eteenpäin. Koko prosessi tähtää siihen, että pocien kautta testatut ratkaisumallit saadaan sellaiselle tasolle, että ne edesauttavat hankeosalaskennan tuotantoversion kehitystyötä.

Jaa artikkeli: