Hankeosalaskennan kehitystyö on käynnistynyt

Ihku-allianssin toteutusvaihe huipentui 2021 alkuvuonna pidettyyn lanseeraustilaisuuteen, jossa esiteltiin Ihku-laskentapalvelua. Kahden vuoden aikana toteutettiin sovelluksessa toimiva Ihku-laskentapalvelu, joka mahdollistaa rakennusosalaskennan eri tyyppisiin hankkeisiin.

Seuraava askel kehitystyössä on toteuttaa, jo tehtyä työtä hyödyntäen, varhaisempia suunnitteluvaiheita palveleva hankeosalaskentasovellus.

Ihku-allianssin kehitystyön yhtenä tavoitteena hankeosalaskennalle on joustava siirtyminen suunnitteluvaiheesta toiseen eli käytännössä hankeosalaskennasta rakennusosalaskentaan. Kustannusarvion luominen halutaan mahdollistaa vähäisilläkin lähtötiedoilla, jolloin kustannusarvioiden tuottaminen esi- ja yleissuunnitelmavaiheissa on mahdollista. Lähtötietoja tarkentamalla myös kustannusarvion luotettavuutta saadaan parannettua, jolloin se tukee paremmin päätöksentekoa.

Hankeosat koostuvat infra nimikkeistön mukaisista rakennusosista, joille löytyy vastineet Ihkun rakennusosakirjastosta. Hankeosiin valikoituvat rakennusosat ja niiden määrät määräytyvät erilaisten lähtötietojen ja muuttujien perusteella. Näiden vaikutusmekanismien selvitystyötä kutsumme hankeosien mallinnukseksi. Hankeosien mallinnusta on toteutettu kevään aikana työpajojen avulla.

Työpajoista saatua tausta-aineistoa on ryhdytty muokkaamaan laskentalogiikan sekä -kaavojen muotoon hankeosien määrälaskennan mahdollistamiseksi. Tätä työtä jatketaan kesällä ja syksyllä eri hankeosien osalta. Laskentamallien testaukseen ja toimivuuteen tarvitaan siis edelleen syksylläkin monipuolisesti asiantuntijoita varmistamaan niiden oikeellisuus ja riittävä tarkkuustaso. Lisäksi joidenkin hankeosien osalta tausta-aineiston keräämistä jatketaan syksyllä pidettävissä työpajoissa ja pienryhmissä. Tällaisia ovat erityisesti väylähankkeet sekä eri hankeosiin liittyvät saneerausmallit.

Jaa artikkeli: