Osallistu asiantuntijahaastatteluun ja vaikuta Ihkun kehittämiseen

Ihku-allianssin kustannuslaskentatiimi kartoittaa parhaillaan asiantuntijoita, jotka voivat osallistua allianssissa toteutettavan infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän kehittämiseen.

Asiantuntijoita haastatellaan syksyn 2019 aikana (elo-joulukuussa). Asiantuntijoiden näkemykset kehitettävästä järjestelmästä ovat tärkeitä, jotta valmis järjestelmä vastaa parhaalla mahdollisella tavalla varsinaisten käyttäjien tarpeisiin.

Asiantuntijahaastattelun sopiminen onnistuu sähköpostitse. Ole yhteydessä kustannuslaskentatiimin yhteyshenkilöihin (mirva.kallio@assetpoint.fi, rita.lindberg@mittaviiva.fi ja aki.peltola@mittaviiva.fi) ja sovi tarkempi ajankohta haastattelua varten.

Haastattelujen aikana on tarkoitus kartoittaa seuraavia asioita:

  • käyttäjien tarpeet eri rakennusosiin ja laskentalogiikkaan liittyen (tilaajat, suunnittelijat, rakennuttajat)
  • kommentit Ihkun luonnostelemiin panosrakenteisiin
  • kommentit Ihkun panosrakenteisiin sekä työmenekkeihin ja panoshintoihin

Haastattelemme asiantuntijoita seuraavin kokonaisuuksin (Infra 2015 nimikkeistön ryhmittäin):

Elokuussa maanrakennustyöt (1600,1700,1800), päällys- ja pintarakenteet (2100), purkutyöt (1100), pilaantuneet maat (1200), perustus- ja pohjarakenteet (1300 ja 1400), kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet (1500), reunatuet ym. (2200), kasvillisuusrakenteet (2300)
Lokakuussa rata- ja siltahankkeet (2400 ja 4200) sekä hanketehtävät (5000)
Marras-
joulukuussa
vesihuollon järjestelmät (3100), turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät (3200), sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät (3300), lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät (3400), ilmanvaihtojärjestelmät (3500), automaatiojärjestelmät (3600)
Jaa artikkeli: